promotion01

เช่าสตูดิโอ เริ่มต้นที่ 3,125 บาท / ชั่วโมง

เช่าสตูดิโอ   เริ่มต้นที่ 3,125 บาท / ชั่วโมง Green screen (ฉากเขียว) กว้าง 8.8 เมตร ยาว 8.4 เมตร สูง 4 เมตร white screen (ฉากขาว) กว้าง 8.8 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 4 เมตร ห้องถ่ายทำแบบ sound lock รองรับการถ่ายงานที่ใช้เสียงดังได้ ไฟสตูดิโอ ...

BOOK NOW

JHT FIT STUDIO รับถ่ายทำการรีวิวสินค้าหรือรูปแบบงานวีดีโอต่างๆ รวมถึงการทำ LIVE Streaming (ไลฟ์สด)